Opinto.net

Opinto.net

Sivut liittyvät Uskonnon verkot -kirjasarjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle. Ohjeita tehtäviin vastaamiseen.


Opinto.net

Etusivu | Uskonto ja maailmankatsomus | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Kirkkokunnat | Raamattu | Etiikka | Kirja | Opettajalle
Indigo James: Tieteellinen raamatuntutkimus

Indigo James: VT:n synty ja kirjaryhmät

Indigo James: Mikä on liitonarkku?

Indigo James: Psalmit ja Sananlaskut

Indigo James: Keitä olivat profeetat?

Indigo James: Kuka oli Jeesus Nasaretilainen?

Indigo James: Mitä ovat evankeliumit?

Indigo James: Apostoli Paavali

Indigo James: Ilmestyskirja


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

INDIGO JAMES (osa 7): KUKA OLI JEESUS NASARETILAINEN?

K:
Jeesus Nasaretilainen on epäilemättä yksi maailmanhistorian tunnetuimmista henkilöistä. Voisitteko kertoa oman näkemyksenne siitä, miksi näin on?

IJ:
No, johan kysymyksen keksit! Omana aikanaan, 30-luvun Palestiinassa, hän ei ollut kovinkaan tunnettu. Uskoisin, että hänen suosionsa perustuu nimenomaan opetukseen ja julistukseen. Ne olivat aikanaan hyvin radikaaleja, yhteiskuntaa muuttavia ja syvästi ihmisiä puhuttelevia ja ovat sitä edelleenkin. Hänethän teloitettiin juuri niiden vuoksi. Tunnusteoilla oli varmasti myös oma osansa tunnettavuuteen. Tietysti maailman suurimman uskonnon perustaja saa maailman historiassa suuren huomion jo pelkkien tilastojen valossa.

K:
Mitkä ovat sitten Nasaretilaisen opetuksen ydinkohdat?

IJ:
Sanoisin, että hänen kehoituksensa, "Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi, niin kuin itseään" on yksi tärkeimmistä. Tämä kehoitus piti aikanaan sisällään kokonaan uuden tavan suhtautua kanssa ihmisiin. Rooman valtakunnassa kristinuskon oppien katsottiin lietsovan kapinaa. Myöskin opetus tulevasta Jumalan valtakunnasta on Nasaretilaisen opetuksessa keskeisellä sijalla. Kolmas ydin on mielestäni koko ihmiskunnan yhteinen eettinen sääntö ns. kultainen sääntö. Sen Nasaretilainen puki sanoiksi: "Kaikki, mitä haluatte ihmisten teille tekevän, tehkää te samoin heille."

K:
Alussa puhuitte historiallisista lähteistä, jotka kertovat Jeesus Nasaretilaisesta. Tohtori James, kuka tämä historian tuntema Jeesus Nasaretilainen oli? Ja kysyisin vielä, jos aika riittää, mikä on näkemyksenne ylösnousemuksesta?

IJ:
Hän syntyi Juudean Beetlehemissä 7-4 ennen nykyisen ajanlaskumme alkua. Kotikielenään hän puhui arameaa. Evankelista Markus (6:3) mainitsee hänellä olleen neljä veljeä ja useita sisaria ja hänen ammatikseen mainitaan rakennusmies. Hänen julkinen toimintansa, joka alkoi Johannes Kastajan kastaessa hänet, kesti evankeliumien mukaan 1-3 vuotta. Hänen pääasiallinen toiminta-alueensa käsitti Galilean alueen.

Hän kävi oppilaidensa kanssa Jerusalemissa elämänsä viimeisinä päivinä ja siellähän joutui vaikeuksiin juutalaisten johtomiesten kanssa .Nämä vaikeudet kärjistyivät ja johtivat lopulta hänen teloittamiseensa ristiinnaulitsemalla. Usko ylösnousseeseen Kristukseen on kristinuskon keskeisiä kohtia. Evankeliumit mainitsevat Nasaretilaisen ilmestyneen oppilailleen useita kertoja kuolemansa jälkeen ja pitää muistaa, että hautahan oli tyhjä pääsiäisaamuna. Ymmärrettävistä syistä videonauhoja ja valokuvia ym. todisteita näistä tapahtumista on vähän saatavilla...

Vaikka historiallisia todisteita ylösnousemuksesta on vähän, sen vastaisia todisteitakin on vaikea löytää. Omasta mielestäni kristinuskon elinvoimaisuus jo alkuseurakunnan ajoista lähtien todistaa ylösnousemuksen tapahtuneen. Usko tähän on ollut voimakasta eikä savua ole ilman tulta...Tuleva elokuvaprojektimme Torinon käärinliinojen vaiheista sivuaa myös ylösnousemuksen problematiikkaa.

Tulosta tämä sivu / Print this page

©
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003