Opinto.net

Opinto.net

Sivut liittyvät Uskonnon verkot -kirjasarjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle. Ohjeita tehtäviin vastaamiseen.


Opinto.net

Etusivu | Uskonto ja maailmankatsomus | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Kirkkokunnat | Raamattu | Etiikka | Kirja | Opettajalle
Indigo James: Tieteellinen raamatuntutkimus

Indigo James: VT:n synty ja kirjaryhmät

Indigo James: Mikä on liitonarkku?

Indigo James: Psalmit ja Sananlaskut

Indigo James: Keitä olivat profeetat?

Indigo James: Kuka oli Jeesus Nasaretilainen?

Indigo James: Mitä ovat evankeliumit?

Indigo James: Apostoli Paavali

Indigo James: Ilmestyskirja


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

INDIGO JAMES (osa 4):PSALMIT JA SANANLASKUT

K:
Olisi mielenkiintoista kuulla perusteluita, miksi valitsitte mieluisimmiksi Vanhan testamentin kirjoista juuri Psalmit ja Sananlaskut?

IJ:
Ensiksikin olen aina ollut kiinnostunut Israelin suurista kuninkaista Daavidista ja Salomosta. Lähes puolet psalmeistahan on merkitty kuningas Daavidin laatimiksi. Totuushan kuitenkin on se, että vaikka Daavidilla olikin runoilijan kykyjä ja ilmeistä musikaalista lahjakkuutta, psalmien päällekirjoitukset ovat myöhäisempiä kuin psalmit. Tutkimusten mukaan osa vanhimmista psalmeista ovat ehkä hänen käsialaansa. Psalmeihin voidaan tiivistää koko ihmiselämän kirjo. Niiden kolme päätyyppi ovat: hymnit, valituspsalmit ja kiitospsalmit . Psalmien kirja on yksi vanhantestamentin luetuimpia kirjoja. Oma suosikkipsalmini on psalmi 23. Tiesittekö muuten, että Psalmit on alunperin tarkoitettu laulettaviksi? Sananlaskuissa samoin kuin psalmeissakin on kokemusperäistä elämänviisautta. Niistä suurin osa on merkitty kuningas Salomon nimiin, vaikka hän itse on sepittänyt niistä vain pienen osan. Vanhimmat niistä ovat egyptiläistä lainaa. Niiden kasvatusihanteet ja arvot ovat kestäneet aikaa varsin hyvin. Vai mitä mieltä itse olet?

K:
Voitte olla oikeassa. Ehkä on parasta analysoida itse tekstejä ensin ja tehdä sen jälkeen johtopäätöksiä ...


Tulosta tämä sivu / Print this page

©
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003