Opinto.net

Opinto.net

Sivut liittyvät Uskonnon verkot -kirjasarjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle. Ohjeita tehtäviin vastaamiseen.


Opinto.net

Etusivu | Uskonto ja maailmankatsomus | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Kirkkokunnat | Raamattu | Etiikka | Kirja | Opettajalle
Indigo James: Tieteellinen raamatuntutkimus

Indigo James: VT:n synty ja kirjaryhmät

Indigo James: Mikä on liitonarkku?

Indigo James: Psalmit ja Sananlaskut

Indigo James: Keitä olivat profeetat?

Indigo James: Kuka oli Jeesus Nasaretilainen?

Indigo James: Mitä ovat evankeliumit?

Indigo James: Apostoli Paavali

Indigo James: Ilmestyskirja


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

INDIGO JAMES (Osa 1.): MITÄ ON TIETEELLINEN RAAMATUNTUTKIMUS?

Saavuin yliopistolle täsmälleen 12.00 sateisena perjantaipäivänä. Astuin Helsingin yliopiston suureen luentosaliin, joka oli täynnä tungeksivia toimittajia, opiskelijoita, elokuvan harrastajia ja yliopistoväkeä. Tilaisuus oli ainutlaatuinen. Onneksi mahduin saliin sisään. Tohtori James oli lupautunut vastaamaan yleisön hänelle esittämiin kysymyksiin. Seuraavassa muutamia omiin muistiinpanoihini perustuvia katkelmia tästä haastattelu tilanteesta.

Ensimmäinen yleisökysymys koski tieteellistä raamatuntutkimusta. Kysymys oli ajankohtainen, koska Indigo James oli sivunnut kahdessa keskeisessä elokuva- ja tutkimusprojektissaan Raamatun aihepiirejä: Kadonneen liitonarkun etsijöissä vuodelta 1984 ja tulevassa elokuvassaan Torinon käärinliinojen vaiheista. Näitä elokuvia työstäessään hän oli omien sanojensa mukaan "joutunut sukeltamaan Raamatun tekstien juuristoon".

Haastattelumuistiinpanoissa olen merkinnyt yleisökysymykset K:lla ja Indigo Jamesin vastaukset IJ:llä.

K:
Herra James, olette ainakin kahdessa filmissänne ja useissa artikkeleissanne ja tutkimusraporteissanne sivunnut tieteellisen raamatuntutkimuksen teemoja. Mitä teidän mielestänne on tieteellinen raamatuntutkimus?

IJ:
Kysymyksesi on hyvin laaja, mutta yritän tiivistää vastaukseeni oleellisen. Tieteellinen raamatuntutkimus ei poikkea minkään muun historiallisen tekstin tieteellisestä tutkimisesta. Jos olet kiinnostunut raamatuntutkimuksesta, sinun kannattaa aloittaa teologianopinnot ja valita pääaineeksesi joko Vanhan tai Uuden testamentin eksegetiikka. Teologiaa voidaan opiskella Suomessa esimerkiksi Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

Itse olen perehtynyt näihin aihepiireihin lähinnä arkeologian kautta, joka voi auttaa Raamatun maailman ymmärtämisessä. Muita tieteellisen raamatuntutkimuksen aputieteitä ovat mm. maantiede, kielitieteet, historia. Tieteellisen raamatuntutkimuksen yksi tehtävä on selvittää mahdollisimman tarkasti esimerkiksi, mikä on jonkin Raamatun tekstin alkuperäinen muoto. Tähän kysymykseen voidaan vastata eksegeettisen tutkimuksen pohjalta.

Jos tutkimme vaikkapa Liitonarkun vaiheita Vanhassa testamentissa, jota muuten teimme vuosina 1980-1983 rakentaessamme elokuvakäsikirjoitusta, tarvitsemme tietoa paikkakunnista, joihin Raamatun tekstit viittaavat. Silloin teemme maantieteellistä analyysiä. Ja edelleen, jos tarvitsemme tietoa Jerusalemin temppelin vaiheista, voimme tukeutua Israelin kansan historian vaiheisiin historiatieteen näkökulmasta. Jos sattuisimme löytämään palasen liitonarkunkannesta, olisi tärkeää selvittää mm. palasen ajoitus. Tällöin tarvitsemme arkeologista osaamista. Arkun kannessa mahdollisesti olevien hepreankielisten tekstien selvittelyyn tarvitaan kielitietieteellistä tutkimusta. Näistä eri näkökulmista tulevista tiedon palasista voimme koota varsin luotettavan kokonaiskuvan tutkittavana olevasta tekstistä ja siihen liittyvistä yksityiskohdista. Näistä osasista muodostuu tieteellinen raamatuntutkimus.Opinto.netin etusivulle
Tulosta tämä sivu / Print this page

©
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003