Opinto.net

Opinto.net

Sivut liittyvät Uskonnon verkot -kirjasarjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle. Ohjeita tehtäviin vastaamiseen.


Opinto.net

Etusivu | Uskonto ja maailmankatsomus | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Kirkkokunnat | Raamattu | Etiikka | Kirja | Opettajalle
Indigo James: Tieteellinen raamatuntutkimus

Indigo James: VT:n synty ja kirjaryhmät

Indigo James: Mikä on liitonarkku?

Indigo James: Psalmit ja Sananlaskut

Indigo James: Keitä olivat profeetat?

Indigo James: Kuka oli Jeesus Nasaretilainen?

Indigo James: Mitä ovat evankeliumit?

Indigo James: Apostoli Paavali

Indigo James: Ilmestyskirja


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

INDIGO JAMES (Osa 2.): VT:N SYNTY JA KIRJARYHMÄT

K:
Herra James, voisitteko tiedemiehen ja tutkijan näkökulmasta selvittää lyhyesti, miten Kadonneen liitonarkun etsijät -elokuvan käsikirjoituksen taustana toiminut, Vanha testamentti, on syntynyt?

IJ:
Olet oikeassa sanoessasi Vanhan testamentin olevan mainitsemasi elokuvan synnyn kannalta keskeinen. Miten Vanhan testamentin kirjat ovat syntyneet, onkin hyvin laaja vaikea ja kysymys. Yritän selvittää lyhyesti prosessin pääpiirteet. Vanhan testamentin kirjakokoelma on syntynyt 1000 vuoden kuluessa eli vanhimmat sen kirjoista ovat vuodelta1000 ennen Kristuksen syntymää. Koko kirjakokoelma hyväksyttiin vuonna100 jKr. Ennen kirjoittamisvaihetta VT:n tapahtumia kerrottiin suullisesti satojen vuosien ajan. Sen alkukieli on luonnollisesti heprea.

K:
Sanoitte edellä tutustuneenne tarkkaan liitonarkun vaiheista kertoviin Vanhan testamentin teksteihin, viiteen Mooseksen kirjaan. Voisitteko kertoa, mitkä ovat Teille mieluisinta lukemista Vanhan testamentin kirjoista?

IJ:
Kysymyksesi on varsin henkilökohtainen, mutta yritän vastata siihen rehellisesti. Totta puhuen ennen Kadonneen liitonarkun etsijät -elokuvan kuvauksia en tuntenut Vanhan testamentin kirjoja kovinkaan hyvin. Mutta käsikirjoitusta opetellessani ja Vanhan testamentin taustoja selvittäessäni perehdyin syvällisesti joihinkin teksteihin.

Ensinnäkin minua auttoi hahmottamaan Vanhan testamentin kokonaisuutta se, että Vanhan testamentin 39 kirjaa voidaan jakaa kolmeen kirjaryhmään. Luontevimmin tämä jako toteutuu, kun se tehdään kirjojen sisältöjen perusteella. Tällöin päädytään jakoon: historiakirjat, runokirjat ja profeettakirjat.

Historiakirjoista ehdottomasti mieluisinta lukemista on 2. Mooseksen kirja kokonaisuudessaan . Kadonneen liitonarkun etsijöiden käsikirjoituksen keskeiset Liitonarkkua koskevat asiatiedot on otettu toisesta Mooseksen kirjasta. Tietysti kaikki viisi Mooseksen kirjaa ovat mielenkiintoisia myös elokuvallisesta näkökulmasta.

Runokirjoista valitsisin Psalmit ja Sananlaskut. Profeettakirjoista olen aina pitänyt Joonan kirjasta. Sitä on mukava lukea ja sanotaanhan sen osoittavan, että Jumalalla on huumorintajua.Tulosta tämä sivu / Print this page

©
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003