Opinto.net

Opinto.net

Sivut liittyvät Uskonnon verkot -kirjasarjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle. Ohjeita tehtäviin vastaamiseen.


Opinto.net

Etusivu | Uskonto ja maailmankatsomus | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Kirkkokunnat | Raamattu | Etiikka | Kirja | Opettajalle
Indigo James: Tieteellinen raamatuntutkimus

Indigo James: VT:n synty ja kirjaryhmät

Indigo James: Mikä on liitonarkku?

Indigo James: Psalmit ja Sananlaskut

Indigo James: Keitä olivat profeetat?

Indigo James: Kuka oli Jeesus Nasaretilainen?

Indigo James: Mitä ovat evankeliumit?

Indigo James: Apostoli Paavali

Indigo James: Ilmestyskirja


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

INDIGO JAMES (osa 5): KEITÄ OLIVAT PROFEETAT?

K:
Herra James, kuvasitte Kadonneen liitonarkun etsijät jo 80-luvun alussa. Olette sen jälkeen tehneet hyvinkin erilaisia rooleja. Koetteko nyt palaavanne näyttelijänä juurillenne, kun alatte jälleen kuvaamaan arkeologia-aiheista elokuvaa? Voitteko paljastaa jotain tulevasta elokuvastanne?

IJ:
Kieltämättä ikä alkaa painaa ja tuskin enää yrittäisin roikkua auton perässä pelkän ruoskan varassa. Olen sielultani arkeologi ja teen mielelläni filmatisointeja tieteellisistä tutkimuksistani. Ja annan tietysti käsikirjoittajille vapaat kädet niiden muokkaamisessa elokuvaksi. Uusi elokuvani kertoo Torinon käärinliinan vaiheista ja on juoneltaan fiktiivinen, mutta hyvin opettavainen.

K:
Toinen kysymys. Sanoitte edellä, että profeetta Jeremiaan kirjassa olevan viimeisen maininnan liitonarkusta. Voisitteko kertoa lyhyesti, keitä profeetat olivat? Itse tiedän vain sääprofeetat...

IJ:
Vanhan testamentin sivuilta eteemme marssii erikoinen joukko erilaisia profeettoja. Profeettakirjat voidaan karkeasti jakaa suuriin ja pieniin profeettoihin sillä perusteella, miten laaja heidän nimeään kantava kirja on Vanhassa testamentissa. Uuden testamentin näkökulmasta profeettakirjat tekee mielenkiintoiseksi mm. se, että esimerkiksi profeetta Jesajan teksteissä voidaan nähdä selkeä ennustus Jeesus Nasaretilaisen syntymästä. Kyseinen Jesajan teksti on ehkä sinulle tuttu joulun profetiana.Tämä on yksi syy siihen, miksi Vanhan testamentin tekstejä pidetään johdantona tai taustana Uuden testamentin tapahtumille. Jesaja on esimerkki Vanhan testamentin suurista profeetoista.

Pienistä profeetoista esimerkkinä voisin mainita profeetta Joonan, johon jo edellä viittasin. Profeetta Joonan kirja on hyvin erikoislaatuinen ja osittain hauskakin kuvaus profeetasta, joka pakenee Jumalan hänelle antamaa julistustehtävää. Lopuksi suuri kala nappaa hänet ja oksentaa hänet maihin. Ja Joona on valmis kohtaamaan Niniven asukkaat julistajana. Suosittelen kirjaan tutustumista. Se on yksi Vanhan testamentin hauskimmista kirjoista.


Tulosta tämä sivu / Print this page

©
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003